Registrering

För att kontakten ska hållas konfidentiell och för att garantera datasäkerheten måste du registrera dig i nättjänsten. Skapa ett användarnamn och lösenord åt dig:

  1. När du klickar på länken Registrering öppnas ett registreringsformulär.

  2. Fyll i de obligatoriska fälten och om du vill också de valbara. Ditt användarnamn och lösenord måste vardera bestå av minst sex tecken. Spara användarnamnet och lösenordet, som du kommer att behöva när du använder tjänsten. Användarnamnet visas i de meddelanden du skriver.

    Vid registreringen frågar vi inte efter några personuppgifter. Om du vill få ett e-postmeddelande om att du har fått svar behöver du uppge din e-postadress. Svaren skickas inte till din e-post, utan ges bara via Samtalstjänstens jourtjänst. Välj också vilket språk du vill använda.

    Om du vill kan du uppge lite bakgrundsinformation om dig själv, t.ex. kön, åldersgrupp och hemort. Sådana uppgifter är frivilliga och konfidentiella. De uppgifter du ger används för statistik i sifferform där enskilda uppgifter inte kan identifieras.

    Av dataskyddsbeskrivningen framgår hur klienternas uppgifter används i tjänsten och vilka uppgifter som ingår i meddelanden. Läs beskrivningen och bekräfta det där det efterfrågas på registreringsformuläret.

  3. Spara uppgifterna.

Skriva och skicka ett meddelande

När du har registrerat dig kan du skriva ett meddelande genast eller senare logga in i tjänsten med det användarnamn och lösenord du skapat.

Efter inloggningen kommer du in på en sida där du kan skriva ditt meddelande. Meddelandet kan vara högst 2 500 tecken långt. Ge också meddelandet en rubrik.

Sidan stängs tre timmar efter att den öppnats. När sidan stängs försvinner meddelanden som du inte har sparat. Därför är det viktigt att du sparar ditt meddelande om du skriver länge eller tänker hålla en paus.

Meddelandet skickas iväg via Sänd/Skicka. Det går också att spara meddelandet som utkast och senare fortsätta via redigeringsfunktionen. Det går att fortsätta redigera ett meddelande också om du loggar ut emellan.

Om du vill kan du stryka ett skickat meddelande. Detta görs via länken Avsluta diskussionen. Då stryks alla meddelanden du skickat och även de svar du fått. Det går inte att stryka ett enskilt meddelande, bara hela diskussioner.

Andra användare kan inte se dina meddelanden. Bara personer som svarar på meddelanden och som har tystnadsplikt kan läsa dem.

När du har loggat ut ska du tömma cacheminnet och sidhistoriken i din webbläsare, så att dina uppgifter raderas ur datorminnet. Stäng sedan webbläsaren.

Så här stryker man sidhistorik i webbläsaren

Firefox när menyraden är dold:

Firefox när menyraden visas:

Internet Explorer när menyraden är dold:

Internet Explorer när menyraden visas:

Svara på meddelanden och fortsätta diskussionen

Meddelanden på finska besvaras inom fem dagar och meddelanden på svenska inom sju dagar. Om du har angett din e-postadress vid registreringen får du ett mejl om att ditt meddelande har besvarats. Logga in i tjänsten för att läsa svaret.

Då du har läst svarsmeddelandet har du möjlighet att fortsätta diskussionen tills den bildar en diskussionstråd på högst fem meddelanden och svar.

Ditt svarsmeddelande besvaras av den som just då har jour, vilket innebär att det ofta är en annan person som skriver nästa svar. Du kan läsa hela diskussionen i två månader efter att du har skickat det sista meddelandet, förutsatt att du inte har avslutat diskussionen. Kom ihåg att läsa svaret på ditt sista meddelande inom denna tid.

Om du vill kan du stryka en hel diskussion genom att klicka på Avsluta diskussionen. Då stryks både dina egna meddelanden och de svar du fått. Det går inte att stryka ett enskilt meddelande, bara hela diskussioner.

Du kan påbörja en ny diskussion först när en pågående diskussion har strukits.

Samtalstjänsten upprätthålls av den evangelisk-lutherska kyrkan.

Numret till Samtalstjänsten är 01019-0072. Tjänsten är öppen varje kväll kl. 20–24.