Palvelevan netin ja Nettipappi-palvelun tietosuojaseloste

Palveleva netti ja Nettipappi-palvelu ovat Evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämiä verkkoauttamispalveluita. Niihin lähetettyihin viesteihin vastataan ainoastaan tämän palvelun kautta. Vastauksia ei lähetetä sähköpostiosoitteisiin.

Asiakas voi halutessaan kertoa sähköpostiosoitteensa, jos hän haluaa tiedon siitä, että hänen viestiinsä on tullut vastaus. Sähköpostiosoitetta ei näytetä viestien käsittelijöille.

Palvelussa sekä asiakas että vastaaja voivat esiintyä anonyymeinä. Rekisteröitymisen yhteydessä annettavia pakollisia tietoja ovat vain itse muodostettu käyttäjätunnus ja salasana sekä kielivalinta. Käyttäjätunnus on ainoastaan päivystäjien ja palvelun ylläpitäjien nähtävillä. Kielivalinnan mukaan palvelua näytetään asiakkaalle suomen- tai ruotsinkielisenä.

Muiden tietojen antaminen on vapaaehtoista, ja niitä käytetään vain tilastointiin ja palvelun kehittämiseen. Mitään tietoja ei luovuteta palvelun ulkopuolisille henkilöille.

Joitakin viestejä ja niihin annettuja vastauksia saatetaan käyttää palvelu koskevissa tutkimuksissa tai muokata käytettäviksi palvelun vastaajien koulutuksessa. Tätä ennen viesteistä poistetaan kaikki sellainen tieto, jonka perusteella lähettäjä voitaisiin tunnistaa.

Asiakkaan kirjoittamat viestit ja niihin annetut vastaukset häviävät, kun viimeisen vastauksen lähettämisestä on kulunut kaksi kuukautta. Asiakas voi myös itse poistaa lähettämänsä ja vastaanottamansa viestit.

Palvelun verkkoyhteys on salattu SSL-suojauksella.

Viesteihin mahdollisesti sisältyvistä henkilötiedoista muodostuu palvelun yhteydessä oleva henkilörekisteri, jonka pitäjä on Kirkkohallitus. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö on Palvelevan puhelimen ja Nettipappien toiminnasta Kirkkohallituksessa vastaava henkilö, os. PL 185, 00161 Helsinki, puh. (09) 180 21.

Palvelun tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko.

Palvelevan puhelimen numero on kaikkialla maassa 01019-0071. Päivystysaika on su–to klo 18–01, pe–la klo 18–03.